• 1
  • 2
  • 3

ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

2022 26

Το Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύμων είναι έκδοση τού «Κέντρου Λεξικολογίας» (Αθήνα 2011, σελίδες 2041) και περιλαμβάνει
―250.000 συνώνυμα και αντώνυμα
―παραδείγματα για την σωστή χρήση των συνωνύμων
―500 σχόλια για τις σημασιολογικές διαφορές στην χρήση των συνωνύμων

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟ ΦΡΑΣΕΙΣ

Από το (υπό έκδοσιν) 10ο κατά σειράν Λεξικό μου υπό τον τίτλο «Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (687 σελίδων), που περιλαμβάνει τοπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα) και ανθρωπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα)2022 21

ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΗΡΩΕΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από το (υπό έκδοσιν) 10ο κατά σειράν Λεξικό μου υπό τον τίτλο «Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (687 σελίδων), που περιλαμβάνει τοπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα) και ανθρωπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα), δίνω ―και θα δώσω περισσότερα― «συγκεντρωτικά λήμματα» τα οποία περιλαμβάνονται στο «Ένθετο» τού Λεξικού (123 σελίδων).
 λήμματος «Λέξεις από ήρωες δημοφιλών λογοτεχνικών μυθιστορημάτων».
Σήμερα το α΄ μέρος τού συγκεντρωτικού λήμματος «Λέξεις από ήρωες δημοφιλών λογοτεχνικών μυθιστορημάτων» (Ι)

2022 18