• 1
  • 2
  • 3

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ: (1) Η ΤΕΛΕΙΑ

2022 32

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ: (1) Η ΤΕΛΕΙΑ

Η στίξη στον γραπτό λόγο είναι βασική λειτουργία με συντακτικό και σχολιαστικό / κειμενικό ρόλο. Έχει συμβατικό χαρακτήρα (διαφέρει ενίοτε στην πρακτική χρήση τού γραπτού λόγου των γλωσσών) και εξυπηρετεί η μεν συντακτική στίξη κατεξοχήν την κατανόηση των γραφομ:ένων, η δε σχολιαστική στίξη κυρίως την στάση τού γράφοντος απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα.

Διαβάστε Περισσότερα

Ονομασίες (κτηρίων, ιδρυμάτων κ.ά.) από ονόματα εθνικών ευεργετών

2022 34

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ που με δωρεές και κληροδοτήματά τους δημιουργήθηκαν σπουδαία κοινωφελή έργα έχουν λάβει το όνομά τους αρκετά ιδρύματα και οργανισμοί, καθώς και τα κτίσματα όπου φιλοξενούνται.

Διαβάστε Περισσότερα