• 1
  • 2
  • 3

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ

Γονείς μαθητών τού Γυμνασίου και τού Λυκείου με ρωτούν ποιο από τα βιβλία μου θα συνιστούσα να διάβαζαν που θα τούς βοηθούσε στην γλώσσα και στον τρόπο γραφής κειμένων. Συνιστώ ανεπιφύλακτα τα 180 κείμενά μου, δηλ. το βιβλίο μου «Η γλώσσα μας: 180 κείμενα για την γλώσσα» (Κέντρο Λεξικλογίας, 2020, 669 σελ.). Η ίδια προτροπή ισχύει και για όσους άλλους φίλους κατά καιρούς με ρωτούν τι θα υπεδείκνυα χρήσιμο για όσους αγαπούν την γλώσσα.Κεφάλαια λ.χ. όπως «Βασικές έννοιες κατανόησης τής γλώσσας» (30 κείμενά μου) ή «Ο κόσμος των λέξεων» (13 κεἰμενά μου) ή «Γλώσσα και λογοτεχνία»(13 κείμενά μου) ή «Ἑτυμολογία:Η πύλη στην γοητεία τής γλώσσας» (16 κείμενά μου) είμαι βέβαιος ότι θα τα αγαπήσουν.

2022 16

ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Δίνω στο ακολουθούν εικονόλεξο βασικές πληροφορίες για τα Λεξικά τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας που ξεχώρισαν, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται πολύ και αποτελούν σημεία γλωσσικής αναφοράς.
Στην Εισαγωγή τού (μεγάλου) Λεξικού μου (5η έκδ. 2019) ΄΄εχω ένα εκτενές κεφάλαιο με τίτλο "Τα λεξικά τής Νέας Ελληνικής" (σελ 38-65) που συνιστώ σε όσους ενδιαφέρονται για την γλώσσα μας να το διαβάσουν. Θα μάθουν πολλά και αν είναι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και φιλόγλωσσοι θα ξέρουν πού πρέπει να ανατρέξουν για περισσότερες ή ειδικές γλωσσικές πληροφορίες.

2022 11

ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ λαός

Από το (υπό έκδοσιν) 10ο κατά σειράν Λεξικό μου υπό τον τίτλο «Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (687 σελίδων), που περιλαμβάνει τοπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα) και ανθρωπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα), δίνω ―και θα δώσω περισσότερα― «συγκεντρωτικά λήμματα» τα οποία περιλαμβάνονται στο «Ένθετο» τού Λεξικού (123 σελίδων).2022 14