• 1
  • 2
  • 3

ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ λαός

Από το (υπό έκδοσιν) 10ο κατά σειράν Λεξικό μου υπό τον τίτλο «Λεξικό Κυρίων Ονομάτων» (687 σελίδων), που περιλαμβάνει τοπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα) και ανθρωπωνύμια (ελληνικά και ξένα, αρχαία και νέα), δίνω ―και θα δώσω περισσότερα― «συγκεντρωτικά λήμματα» τα οποία περιλαμβάνονται στο «Ένθετο» τού Λεξικού (123 σελίδων).2022 14

ΤΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Δίνω στο ακολουθούν εικονόλεξο βασικές πληροφορίες για τα Λεξικά τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας που ξεχώρισαν, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται πολύ και αποτελούν σημεία γλωσσικής αναφοράς.
Στην Εισαγωγή τού (μεγάλου) Λεξικού μου (5η έκδ. 2019) ΄΄εχω ένα εκτενές κεφάλαιο με τίτλο "Τα λεξικά τής Νέας Ελληνικής" (σελ 38-65) που συνιστώ σε όσους ενδιαφέρονται για την γλώσσα μας να το διαβάσουν. Θα μάθουν πολλά και αν είναι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και φιλόγλωσσοι θα ξέρουν πού πρέπει να ανατρέξουν για περισσότερες ή ειδικές γλωσσικές πληροφορίες.

2022 11